...

...

8, మార్చి 2011, మంగళవారం

మెదడుకు మేత! - 1 సమాధానం.

మొదటి బహుమతి: వేదన - రోదన - రసూల్ (చెన్నేకొత్తపల్లి)
రెండవ బహుమతి: భూగోళంలో గందరగోళం - జ్ఞానశ్రీ (హైదరాబాదు)
మూడవ బహుమతి: మనిషిలోని మహిషం - పాలడుగు పరంధామయ్య (పిఠాపురం)
ప్రత్యేక బహుమతి: బిళ్ళంగోడు - రమణీస్వామినాథన్ (నాగాయలంక)
ప్రోత్సాహక బహుమతి: పరేషాని - విశ్వంభరశాస్త్రి (కడప)
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి