...

...

1, మార్చి 2011, మంగళవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 39 సమాధానాలు!

ఈసారి ప్రసీద (సుభద్ర వేదుల), భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి గార్లు ఈ పజిల్ పూరించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. వారికి నా అభినందనలు!
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి