...

...

8, మార్చి 2011, మంగళవారం

మెదడుకు మేత! -2

ఒక కవి తలపర్తి సంస్థానానికి వెళ్ళి అక్కడి సంస్థానాధీశుడు శ్రీశ్రీశ్రీ రావుబహద్దూర్ కృష్ణప్రసాదరాయల ముందు అతనిపై ఆశువుగా కొన్న్ని పద్యాలను వినిపిస్తాడు. అందుకు ఆ సంస్థానాధీశుడు ఎంతో సంతోషించి ఆ కవికి 170 ⅔ గజాలు, 315¾ గజాలు, 145గజాల3అంగుళాలు కొలతలుగల సారవంతమైన  ఒక త్రిభుజాకార స్థలాన్ని దానంగా ఇస్తున్నట్టు దానపత్రం వ్రాసి యిస్తాడు. ఆ దాన పత్రాన్ని చదివి ఆ కవి " మహాప్రభూ ఈ పేద కవిని ఇటుల పరిహసించుట తగునా? మీకు నన్ను సత్కరించటం ఇష్టం లేకపోతే మర్యాదగా తెలియజేస్తే ఎంతో సంతోషిస్తాను. శలవిప్పించండి" అంటూ వెళ్ళిపోయాడు. ఆ కవి మాటల ఆంతర్యం ఏమిటి?     
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి