...

...

17, మార్చి 2011, గురువారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 40 సమాధానాలు!గమనిక: అడ్డం 5. వంశీ రచన ఆకుపచ్చని జ్ఞాపకం. ఆకుపచ్చ జ్ఞాపకం కాదు. ఆధారం ఇచ్చినప్పుడు సంశయంతోనే '?' ఇవ్వడం జరిగింది. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి