...

...

20, మార్చి 2011, ఆదివారం

వట్టి మనిషి!

సుంకోజి దేవేంద్రాచారి రచన వట్టి మనిషి కథాజగత్‌లో చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి