...

...

9, మార్చి 2011, బుధవారం

మెదడుకు మేత! - 2 సమాధానం

ఏ రెండు భుజాల మొత్తం పొడవు మూడవ భుజం కంటే ఎక్కువ వుండాలనేది త్రిభుజం యొక్క నియమం. దాన పత్రంలో ఇచ్చిన కొలతలు రెండింటి మొత్తం మూడవదానితో సమానము (170 ⅔ గజాలు + 145గజాల3అంగుళాలు = 315¾ గజాలు) కాబట్టి వాటితో సరళరేఖ తప్పితే త్రిభుజం ఏర్పడదు. అంటే ఆ జమీందారు కవికి మొండిచెయ్యి చూపించాడన్నమాట.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి