...

...

6, ఆగస్టు 2010, శుక్రవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 21
ఆధారాలు: 
అడ్డం: 
1. వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం ఈ ఛందస్సులో ఉన్నది!
3. ఏ.వి.యస్ వానర సైన్యం!
5. మరీ దూరం కాదు. సమీపమే!
7. తలపులు ముసిరినవి హత్తించు సుమా!
9. తులసిదళం నవలకు పేరడీగా వెలువడిన నవల!
10. కన్యాశుల్కంలో గిరీశానికి అన్నయ్య వరుస. సార్థక నామధేయుడు!
11. విహంగమము
14. గురుత్రయము!
15. పంజాబు నగరము!
16. కాలినడకన తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులను కూసింత బెదరగొట్టేది :)
నిలువు:
1. అడవికోడి కేమి తెలుసు ____ రుచి?
2. విద్యుత్ స్తంభము
4. పద్మ నయని మరో విధంగా!
5. తనకే సర్వస్వం తెలుసునని భ్రమించే అజ్ఞానిని ఇలా పిలవచ్చా!
6. థర్టీ ఇయర్స్!
7. చింత చచ్చినా చావనిది!
8. బొక్కసము నింపుటకు మూలుగు అక్కరలేదు.
9. సహస్రఫణములు విశ్వనాథ వారివి!
12. శీర్షాసనం వేసిన దాశరథి రంగాచార్య నవల!
13.  మంచి సువాసనగల తెల్లని పువ్వుల చెట్టు. ఇది అక్టోబరు - నవంబరు మాసాలలో విరివిగా పుష్పించును. ఈ పువ్వులు రాత్రి యందు వికసించి, ఉదయమునకు రాలిపోయి చెట్టు క్రింద తెల్లని తివాచి పరచినట్లు కనిపించును. ఈ పూలనుంచి సుగంధ తైలమును తయారుచేయుదురు. తాజా ఆకుల రసమును పిల్లలకు బేదిమందుగా వాడెదరు..... ఇంకా తెలియలేదా? చదువరి గారిని చిట్కా అడగండి :)

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి