...

...

4, ఆగస్టు 2010, బుధవారం

సకల

డా. దేవరకొండ సహదేవరావు గారి డైరెక్టు కథ సకల కథాజగత్‌  లో చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి