...

...

20, ఆగస్టు 2010, శుక్రవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 24
ఆధారాలు: 
అడ్డం: 
1. కావేరీ నది!
3. నారదుడు రాక్షస ముని కాదు!
5. ఎన్‌టీయార్, సావిత్రులను మురిపించిన హిమగిరి సొగసులు ఈ చిత్రరాజంలోనిదే!
7. చొక్కాకు ఉండే మెడ పట్టీయా?
9.  సినిమా తార లకు ఒక హిట్ వస్తే చాలు ఇక వారికి _____ ఉండవు
10. కన్నడలో గోడంబి, తెలుగులో అగ్రబీజము!
11. అటునించి మూల్యము!
14. వెనుదిరిగే పని!
15. డేరా!
16. సత్తి(ఓ మంచి పనోడు) నటించిన తాజా చిత్రం.
నిలువు:
1. దాక్షిణ్యము!
2. దేవర కోటేశు రచయిత పతంజలి శాస్త్రిగారి ఇంటి పేరు!
4. భగవంతునికి అర్పించుకునే ఒకానొక మ్రొక్కు. ఇదే పేరుతో ఒక సినిమా 68లలో వచ్చింది.
5. కృష్ణభగవానుడికి ఇలా పేరు పడిపోయింది పాపం!
6. ఇటీవలే కాలధర్మం చెందిన చేతనావర్త కవి!
7. బతుకు పుస్తకం రాసిన మల్లయ్యగారి ఇంటి పేరు!
8. చిత్రం భళారే విచిత్రం చిత్రంలో నటించిందిరా ఈ జీవి!
9. భద్రగజము!
12. గొప్పగొప్పవారు తలక్రిందలయ్యారు.
13.  6నిలువులోని వారికి సోదరులు!
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి