...

...

13, ఆగస్టు 2010, శుక్రవారం

మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలునా!

ఆలూరి పార్థసారథి గారి కథానిక మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలునా! కథాజగత్‌  లో చదవండి. ఒక్కొక్కసారి చదువుకున్న వాళ్ళుకూడా ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా ఎంత నీచానికి ఒడిగడతారో ఈ కథలో తెలుసుకోవచ్చు.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి