...

...

9, ఆగస్టు 2010, సోమవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 22


ఆధారాలు: 
అడ్డం: 
1. వేలూరి శివరామశాస్త్రి కలం నుండి వెలువడిన ప్రసిద్ధ కథ!
3. అడ్డం14.రచించిన నవల!
5. బుచ్చిబాబు నవల చివరకు మిగల్లేదు :-)
7. మాయాబజార్ సురేకాంతం కూతుర్ని ఇలాగే పిలుస్తుందా?
9.  ఆధ్యాత్మికము, ఆధిభౌతికము, ఆధిదైవికములా?
10. కాస్త నాజూగ్గా లగెత్తు!
11. సుగ్రీవుని భార్యకు చెందినది.
14. డాక్టర్ చెరుకూరి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు అంటే ఎవరికి తెలుస్తుంది?
15. తెలుగు తిథుల్లో పదమూడవ రోజు.
16. రేనాటి సూర్యుడు! ఉయ్యాలవాడ విప్లవసింహం!!
నిలువు:
1. పత్తేదారు
2. జానపదుల అన్నప్రాశనము
4. చిగురు
5. కాసుల పురుషోత్తమ కవి విరచిత శతకంలోని మకుటం ఇలా ప్రారంభమౌతుంది.
6. మన రాజధానిలో ముఖ్యులు విడిది చేసే ప్రభుత్వ అతిథి గృహము.
7.ఇంచుమించు.
8. కన్నడ దేశి కవి సర్వజ్ఞుడు వాడిన ఛందస్సు
9. తోయజాక్షి!
12. స్వాతి పత్రిక అసోసియేట్ ఎడిటర్!
13.  నేతి మిఠాయిలకు మారు(మ్రోగే)పేరు!
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి