...

...

25, ఆగస్టు 2010, బుధవారం

మనసు మాట వినదు

 అందరికీ శకునం చెప్పే బల్లి తనే కుడితిలో పడటం అంటే ఏమిటో అనిశెట్టి శ్రీధర్ గారి కథ మనసు మాట వినదు అనే కథలో చదివి తెలుసుకోండి. ఈ కథను కథాజగత్‌ లో చూడండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి