...

...

7, ఆగస్టు 2010, శనివారం

యెన్నం ఉపేందర్ కథ!

యెన్నం ఉపేందర్ గారి బోర్డు తిప్పేసారు కథను కథాజగత్‌  లో చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి