...

...

20, ఆగస్టు 2010, శుక్రవారం

ముంబై డబ్బావాలాల కథ!

ముంబై డబ్బావాలాల నేపథ్యంలో సాగిన కథ శ్రమ సౌందర్యంను కథాజగత్‌ లో చదవండి. ఈ కథను వ్రాసింది అంబల్ల జనార్దన్.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి