...

...

25, సెప్టెంబర్ 2011, ఆదివారం

అలనాటి పత్రికలు 11


ఈ ముఖ చిత్రంపై ఉన్న స్టిల్ ఏ సినిమాలోనిదో కనుక్కోగలరా?
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి