...

...

6, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

ఈ నాయకుడెవరు?


ఈ ఫోటోలో ఉన్న సుప్రసిద్ధ రాజకీయ నాయకుడిని గుర్తించండి.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి