...

...

20, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

అలనాటి పత్రికలు 5


ఈ ముఖచిత్రంపై ఉన్న వ్యక్తిని గుర్తుపట్టగలిగారా?

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి