...

...

16, సెప్టెంబర్ 2011, శుక్రవారం

రండి... మళ్ళీ పుడదాం

జొన్నవిత్తుల శ్రీరామచంద్రమూర్తిగారి కథ రండి... మళ్ళీ పుడదాం కథాజగత్‌లో చదివి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి