...

...

7, సెప్టెంబర్ 2011, బుధవారం

ఈ అభ్యుదయ రచయిత ఎవరు?


పై ఫోటోలో ఉన్న రచయితను గుర్తించగలరా? 
ఈ రచయిత నడిపిన పత్రిక పేరేమిటి?

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి