...

...

11, సెప్టెంబర్ 2011, ఆదివారం

దివిటీ పట్టుకవస్తా


పై కవితను రాసింది ఎవరో ఊహించండి. నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం వ్రాయబడిన ఈ అభ్యుదయ కవిత ఏ కవి కలం నుండి వెలువడింది?

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి