...

...

30, సెప్టెంబర్ 2011, శుక్రవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 50 సమాధానాలు!


ఈ పజిల్‌ను కంది శంకరయ్యగారు ఆల్ కరెక్ట్‌గా పూరించారు. వారికి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు! ఇంకా ఈ పజిల్‌ను ఆత్రేయ, మహెక్, భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి, ఫణి పేరి గార్లు పూరించడానికి ప్రయత్నించారు. వారికి కూడా అభినందనలు!!వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి