...

...

2, సెప్టెంబర్ 2011, శుక్రవారం

కొత్త రేడియో లీల

ఈ మధ్య  రేడియోల్లోనూ, టీవీల్లోనూ వస్తున్న ఫోన్ - ఇన్ కార్యక్రమాలపై చలపాక ప్రకాష్ గారి వ్యంగ్యాస్త్రం కొత్త రేడియో లీల కథాజగత్‌లో చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి