...

...

5, సెప్టెంబర్ 2011, సోమవారం

ఇండియన్ హెర్క్యులస్


వీరిని గుర్తించగలరా? అని నేను ఇచ్చిన ఫోటోలోని వ్యక్తి కలియుగ భీమ, మల్ల మార్తాండ, జయవీర హనుమాన్, వీరకంఠీరవ మరియు ఇండియన్ హెర్క్యులస్ ఇత్యాది బిరుదులను కలిగిన కోడి రామ్మూర్తి నాయుడు గారు. చిలమకూరు విజయమోహన్ గారు వీరిని గుర్తించగలిగారు. వారికి నా అభినందనలు! 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి