...

...

15, సెప్టెంబర్ 2011, గురువారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 49


ఆధారాలు:  
అడ్డం:

1. అడవి బాలకి కాదు వంటలక్క. ఈ ఇంటిపేరు కలిగినవారు చాలామందే ఉన్నారు (4)
3. సదాను పోలిన నటి (పేరులో) వెనుదిరిగింది (2)
7. అబద్ధము కానిది అటునుంచి (2)
8. ఎక్కడికి? లిటరరీ మీటింగుల కే నా? (3, 4)
1 0. బాపినీడు నడిపిన ఓ పత్రిక గజిబిజి అయ్యింది (3)
12. సర్వసాధారణమైన విషయం కాబట్టే తడబడింది (11)
13. అటునుంచి దగ్గు (3)
14. భారతీయుడు సినిమాలో కథానాయిక (3, 4)
15. పానము లేని పానపాత్రము వెనుకనుంచి (2)
17. పేరాశలో విషయ పరిచ్ఛేదము (2)
18. తి. తి. దే తాజా మాజీ ఛైర్మన్గారు కొంచెం తడబడ్డారు పాపం (11) 

నిలువు:
1. గలివర్ ట్రావెల్స్ మాతృక అనదగిన మొదటి తెలుగు నవల. పంతులుగారిది  (4, 4, 3)
2. హాని కలిగించడానికి ఇది విషం కాదు కదా! అమృతం లాంటి తేనె (2)
3. పెరుగుట విరుగుట కొఱకే ధర తగ్గుట హెచ్చుట కొఱకె జాబితాలో మొదటిది. మొదట్లోనే కాస్త తత్తరపడింది (4, 4, 3)
4. జంఘాల శాస్త్రిగారి పిక్క ఒకటి తలక్రిందలయ్యింది J (2)
5. కాంతం కథల యతిపద్మరాగమానవకంఠీరవ రావుగారు J (5, 6)
8. జనాదరణ పొందిన ఈలపాట రఘురామయ్య గారి శ్రీరామాంజనేయ యుద్ధం సినిమా పాట. చివరలో హ్రస్వమే (3, 4)
9. రాజ్యాంగ న్యాయశాస్త్రము ఆంగ్లంలో (6, 1)
10. మొదటి రెండు వదలి పారాయణము చేయుము (3)
11. కింగ్స్ టన్రాజధానిగా గల ద్వీపము (3)
16. పాడియావు ధర్మాన్ని చూపుతుందా? ( 2)
17. దారము పేను (2)


వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి