...

...

4, సెప్టెంబర్ 2011, ఆదివారం

వీరెవరో గుర్తించగలరా?


పై ఫోటోలో ఉన్న ప్రముఖ వ్యక్తిని గుర్తించగలరా?
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి