...

...

22, సెప్టెంబర్ 2011, గురువారం

అలనాటి పత్రికలు 8


ఈ పత్రిక ముఖచిత్రం పై ఉన్న వ్యక్తి ఎవరు?

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి