...

...

15, డిసెంబర్ 2010, బుధవారం

వస్తున్నాయొస్తున్నాయి...

వర్తమాన కథాకదంబం కథాజగత్‌లో త్వరలో ప్రకటించబోయే కథల వివరాలు!
1.సగ్గురాజయ్య - కలిసుందాం రా!
2.పిడుగు పాపిరెడ్డి - శాలువా 3.పారుపూడి వెంకట సత్యనారాయణ -కృతే కార్యే కిం ముహూర్త ప్రశ్నేన 4.పి.వి.శేషారత్నం - సంకల్పం
5.రేగులపాటి కిషన్‌రావు - సౌజన్యం 6.రేగులపాటి విజయలక్ష్మి - కీడు జరుగుతుందా? 7.కొలకలూరి స్వరూపరాణి - ఫ్రిజుడిటీ 8.కొవ్వలి రామకృష్ణ పరమహంస - కనువిప్పు 
9.శ్రీవిరించి - పుడమి-పోడిమి
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి