...

...

8, డిసెంబర్ 2010, బుధవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 33


ఆధారాలు: 
అడ్డం: 
1. లీడర్‌లో నటించిన ముద్దుగుమ్మ రిచా ఈ వ్యాపార ప్రకటనలో కూడా కనిపిస్తుంది.
3. నల్లగొండ, వరంగల్లు జిల్లాల సరిహద్దులోనున్న ప్రసిద్ధ జైనతీర్థం తోక తెగింది.
5. మోపర్తి సీతారామారావుకు, తులసీదాస్‌కూ ఉన్న సామ్యము.
7. కర్నూలులో కొండారెడ్డి పేరుమీద ఉన్న ఈ కట్టడం దర్శనీయం.
9. పేరున్న పేరులేని రచయిత. కాదు...కాదు...పేరులేని పేరున్న రచయిత. ఏమిటో అంతా తికమకగా ఉంది :)
10. 1975నాటి విఠలాచార్య సినిమా మొదట్లో తడబడింది. 
11. గుహ ముంగిట గుఱ్ఱం కట్టేశారేమో చూడండి.
14. ఎరిడనస్ దీనికి ఒక ఉదాహరణ. 
15. గుడిపాటి నడుపుతున్న సాహిత్య పత్రిక.
16. మంచివాడు మా బాబాయి మా మాటే వింటాడోయి... ఈ పాట ఉన్న సినిమా కుడి నుంచి ఎడమకి!
నిలువు:
1. కర్పూర వసంతరాయలు కావ్యకర్త పొడి అక్షరాల్లో.
2. ఆంగ్లంలో ఉమ్మడి వాటా?
4. ఒక దశాబ్దం పైగా బాలసుబ్రహ్మణ్యం టీవీల్లో నిర్వహిస్తున్న సంగీత కార్యక్రమం పేరు.
5. "యిది లేని కావ్యం, ఎన్ని అందమైన పదాలతో,అలంకార ప్రయోగాలతో ఉన్నా బురదకాలువలాగే అనిపిస్తుంది..." అని వ్యాసునితో నారదమహర్షి అన్నాడట!
6. కడగంటి చూపు!
7. హాస్యమందున అఋణ/అందె వేసిన కరుణ/___ వెంకటరమణ/ఓ కూనలమ్మా.
8. ౙడముడి మొదట్లో కుఱచ అయింది.
9. అప్పుడప్పుడు!
12. అంజనాదేవి, కేసరిల పుత్రుడు.
13. అడ్డం9.కి లింగమార్పిడి చేస్తే ఉంగరపు వేలు స్ఫురించిందా? 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి