...

...

25, డిసెంబర్ 2010, శనివారం

భరత సుతుడా మేలుకో! -10

83.మూడు రంగుల జెండా ఒక్కటె
     దేశముకు మరి కాంగ్రేసుకు
     పార్టి జెండా మార్చవలెగద
     భరత సుతుడా మేలుకో!
                       

                       
                       84.ఉగ్రవాదుల కాళ్ళుపట్టుకు
                            తీవ్రవాదుల చుబుకమట్టుకు
                            బ్రతుకుచున్నది మన ప్రభుత్వము
                            భరత సుతుడా మేలుకో!


85.మన ప్రభుత్వము నడుపువారలు
     'తుంగఁద్రొక్కుము రాజ్యాంగము'
      అనెడు ధూర్తుల పాదదాసులు
      భరత సుతుడా మేలుకో!

                       
                        86.నక్క కుక్కా పిల్లి ఎలుకలు
                             మనల నేలెడు వారి పేర్లట
                             ఏలువారే చెప్పుచుండిరి
                             భరత సుతుడా మేలుకో!


87.ధార్తరాష్ట్రులు శకుని కర్ణులు
     చట్టసభలలొ నిండిపోయిరి
     ప్రజల దుఃఖము భీష్మ వేదన
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                             
                             88.ఊళ్ళు మునిగెడు వఱదలొచ్చును
                                  వేల శవములు కుళ్ళుచుండును
                                  పదవి మార్చగ బేరసారాల్
                                  భరత సుతుడా మేలుకో!


89.గద్దెనెక్కిన వారలందరు
    చెదలవోలెను రాజ్యాంగము
    తినగనేర్చిరి వారినాపగ
    భరత సుతుడా మేలుకో!

                        
                         90.న్యాయస్థానము ఉరిని వేయగ
                              తీయుధైర్యము లేని ప్రభుతలు
                              ప్రాణముండిన శవము మాదిరి
                              భరత సుతుడా మేలుకో!


91.దేశమొక్కటి ఇరు ప్రధానులు
     రాజ్యాంగము రాజకీయము
    దేశమికపై ముక్కచెక్కలు
    భరత సుతుడా మేలుకో!


- వరిగొండ కాంతారావు  
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి