...

...

17, డిసెంబర్ 2010, శుక్రవారం

భరత సుతుడా మేలుకో! -2

9.'మీది కాదరుణాచల'మ్మని
   చైనావారలు అరచుచుండగ
   మనది మనదని గొణుగుచుంటిమి
   భరత సుతుడా మేలుకో!

                                     10.చైనా నేలిన నేత పేరిట
                                          గద్దెనెక్కగ దేశమగ్నికి
                                          ఆహుతిచ్చెడు వారి దునుమగ
                                          భరత సుతుడా మేలుకో!

11.పేల్చి కూల్చుచు గద్దె నెక్కుటె
     శ్రేష్ఠ మార్గమ్మనుచు చెప్పెడు
     రాక్షసాథము నణచుకొరకని
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                                     12.కాశ్మీరములేని భారత
                                          దేశపటమును చైనావారలు
                                          పంచినను మన రక్తముడుకదు
                                          భరత సుతుడా మేలుకో!

13.ఓడిపోతిమి గడ్డి కూడా
   మొలవదనుచును వదిలిపెడితిమి
   మానమెరుగని దేశమా ఇది
   భరత సుతుడా మేలుకో!

                                      14.ఆక్రమిత కాశ్మీరమందున
                                           'పాక్'వారలు ఫ్యాక్టరీలను
                                           పెట్టుకొనుటకు చైనా సాయం
                                           భరత సుతుడా మేలుకో!

15.మనదె దేశము మనదె పాలన
   తిరుగబోవగ చైనావారలు
   ఆంక్షలిడుచో అడుగజాలము
   భరత సుతుడా మేలుకో!

                             16.తల్లి భారతి చీరకొంగును
                                  చైనావారలు లాగుచుండగ
                                 మిన్నకుండెడు కొడుకులేటికి
                                 భరత సుతుడా మేలుకో!

- వరిగొండ కాంతారావు        
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి