...

...

9, డిసెంబర్ 2010, గురువారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 33 సమాధానాలు!


అడ్డం: 
1. లీడర్‌లో నటించిన ముద్దుగుమ్మ రిచా ఈ వ్యాపార ప్రకటనలో కూడా కనిపిస్తుంది.  - డాబర్‌వాటికా 
3. నల్లగొండ, వరంగల్లు జిల్లాల సరిహద్దులోనున్న ప్రసిద్ధ జైనతీర్థం తోక తెగింది. -  కొలనుపా (క)  
5. మోపర్తి సీతారామారావుకు, తులసీదాస్‌కూ ఉన్న సామ్యము. - హనుమాన్‌చాలీసా (తులసీదాసు రచించిన హనుమాన్‌చాలీసాను ఆంధ్రీకరించిన ఎం.ఎస్.రామారావుగారు సుప్రసిద్ధులు)   
7. కర్నూలులో కొండారెడ్డి పేరుమీద ఉన్న ఈ కట్టడం దర్శనీయం. - బురుజు (కొండారెడ్డి బురుజు)
9. పేరున్న పేరులేని రచయిత. కాదు...కాదు...పేరులేని పేరున్న రచయిత. ఏమిటో అంతా తికమకగా ఉంది :) - అనామకుడు (రామాశాస్త్రిగారి కలం పేరు.)
10. 1975నాటి విఠలాచార్య సినిమా మొదట్లో తడబడింది. - టకోలోపాగా (కోటలోపాగా) 
11. గుహ ముంగిట గుఱ్ఱం కట్టేశారేమో చూడండి. - గుహము (గుహము = గుఱ్ఱము)
14. ఎరిడనస్ దీనికి ఒక ఉదాహరణ. - నక్షత్రమండలము  
15. గుడిపాటి నడుపుతున్న సాహిత్య పత్రిక. - పాలపిట్ట
16. మంచివాడు మా బాబాయి మా మాటే వింటాడోయి... ఈ పాట ఉన్న సినిమా కుడి నుంచి ఎడమకి! - డుకుయనాథాక (కథానాయకుడు)
నిలువు:
1. కర్పూర వసంతరాయలు కావ్యకర్త పొడి అక్షరాల్లో. - డా.సి.నా.రె.
2. ఆంగ్లంలో ఉమ్మడి వాటా? - కామన్‌షేరు (common share)
4. ఒక దశాబ్దం పైగా బాలసుబ్రహ్మణ్యం టీవీల్లో నిర్వహిస్తున్న సంగీత కార్యక్రమం పేరు. - పాడుతా తీయగా 
5. "యిది లేని కావ్యం, ఎన్ని అందమైన పదాలతో,అలంకార ప్రయోగాలతో ఉన్నా బురదకాలువలాగే అనిపిస్తుంది..." అని వ్యాసునితో నారదమహర్షి అన్నాడట! - హరి నామ కీర్తన
6. కడగంటి చూపు! - సాచివిలోకితము 
7. హాస్యమందున అఋణ/అందె వేసిన కరుణ/___ వెంకటరమణ/ఓ కూనలమ్మా. - బుడుగు 
8. ౙడముడి మొదట్లో కుఱచ అయింది. - జుటము (జూటము = ౙడముడి) 
9. అప్పుడప్పుడు! - అడపాదడపా
12. అంజనాదేవి, కేసరిల పుత్రుడు. -  హనుమంతుడు 
13. అడ్డం9.కి లింగమార్పిడి చేస్తే ఉంగరపు వేలు స్ఫురించిందా? -  అనామిక (అనామిక = ఉంగరపు వేలు) 


వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి