...

...

30, డిసెంబర్ 2010, గురువారం

భరత సుతుడా మేలుకో! -15

134.వందేమాతర మనెడు గీతము
       పాడవలదని 'ఫత్వా'వచ్చెను
       భరతమాతకు పాడెగట్టిరి
       భరత సుతుడా మేలుకో!

135.జెండా నెరుగని దేశముండున
      గీతమెరుగని జాతియుండున
      వందేమాతర మన్న దోషమ?
      భరత సుతుడా మేలుకో!

136.నేడు గీతము వలదనందురు
       రేపు సరిహద్ లేదనందురు
      ఆగడాలకు అంతమెక్కడ
      భరత సుతుడా మేలుకో
!

137.భూమి వల్లనె మనిషి పుట్టువు
       ధరణి వల్లనె మనిషి మనుగడ
       నేలతల్లికి మ్రొక్క నఘమట
       భరత సుతుడా మేలుకో!

138.మనలో మనమే కొట్టుకొనగా
       పరులు ఏలుట కొచ్చినారట
      మరల ఇప్పుడు అదే తంతుగ
      భరత సుతుడా మేలుకో!

139.పైడి మోజుతొ సంకెలందున
       ఇష్టపూర్తిగ చిక్కుకొంటిమి
       పసిడి కత్తితొ వాడు సిద్ధము
       భరత సుతుడా మేలుకో!

140.అన్నదమ్ములు తన్నుకొందురు
       పరుల పంచన బ్రతుకుచుందురు
       ఇదియే స్వేచ్చని తెలుపుచుందురు
       భరత సుతుడా మేలుకో!

141.మనకు తోచదు చెబితె వినము
       హిందూ దేశపు ఖర్మకాలెను
       మనిషికిప్పుడు కాళ్ళు నాలుగు
       భరత సుతుడా మేలుకో!

142.దేశమనగా మట్టి సాక్షిగ
       మనిషి మనిషికి లంకె భావన
       లంకె లేదన దేశద్రోహము
       భరత సుతుడా మేలుకో!

143.కూల్చి  పేల్చుచు దేశనాశము
     చేయువారికి హక్కులుండును
     వారిగాఁవగ సంఘముండును
     భరత సుతుడా మేలుకో!

144.'తల్లి' అనగనె లోకమంతకు
       తల్లిగా గుర్తెరుగవలెగద
       తల్లి ఎవతను మాటవచ్చెను
       భరత సుతుడా మేలుకో! 


- వరిగొండ కాంతారావు  
 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి