...

...

23, డిసెంబర్ 2010, గురువారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 35


ఆధారాలు:
1. ఓణీ.
3. డిక్షనరీ.
5. వేదం వెంకటరాయ శాస్త్రి గారి బిరుదము.
7. లీడరు తాతకు లీలగ తనయుడైనట్టియతని బావ యలరు బోడి తడబడింది :)
9. ముళ్లపూడి వెంకటరమణ జ్ఞాపకాల ఆట! 
10. తేవర్ మగన్‌కు తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా. నాలుగో అక్షరం మాయం!
11. పంచాంగములలో ఒకదాన్ని వ్యాకరణంలో వెదకండి.
14. గజేంద్రమోక్షంలోని  సుప్రసిద్ధ పద్యము. పోతన విరచితము.
15. నిలువు 1తో కలిపి భరత సుతుడిని మేలుకొలుపుతున్న కవి.
16. సిఫారసు.
నిలువు:
1. చూడుము అడ్డము15.
2. మునవాహుజు :))
4.అమర గురుడు.
5. సౌదాగర్ చిత్రంతో బాలివుడ్‌లో అడుగు పెట్టిన తార. దీర్ఘాంతం.
6. తెలుగు కందమునకు యతి ప్రాస నియమములున్నవి. మరి కన్నడ కందమునకు? 
7. అబ్బాయిలు అందమైన అమ్మాయిని లేదా అమ్మాయిలు అందమైన అబ్బాయిని అచ్చికబుచ్చిక లాడి చేసుకోవలసినది.  
8. చూపు,పేరు లేదా చిహ్నము.
9.అందమైన బావను దీనితో పోల్చాడు ఒక సినీగేయకవి. అయితే అది హ్రస్వాంతమై ఐదో అక్షరం కాస్తా కొండెక్కి కూర్చుంది. 
12. వెండికొండ.
13. సల్మాను ఖాన్  ఒక మహమ్మదీయుడే.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి