...

...

18, డిసెంబర్ 2010, శనివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 34


ఆధారాలు:
 
1. హెలీకాప్టరు.
3. సంచారి బాణములలో దీపావళి సరుకును వెదుకుము.
5. ఈ సైన్సు మేకప్‌కు సంబంధించినది కాదండోయ్!
7. కఱకుదనం తొట్రు పడింది.
9. గెలుపు నగారా! 
10. కేసీయార్ ఐ లవ్యూ చెప్పింది ఇతనికే :)
11. తిమురున్న మిట్టూరోడిని పిలిస్తే నియుక్తుడు పలుకుతాడా!
14. పార్వతి. హిమవంతుడి కూతురు కదా!
15. భజసనభజసనభయ
16. 'ఎందుకోయీ తోటమాలీ అంతులేని యాతనా...' అంటూ భానుమతి పాడింది ఈ సినిమాలోనే.
 
నిలువు:
 
1. సర్పమును కడుపులో దాచుకున్న ఋషిపత్ని.
2. బర్బర సేన!
4. 'కాంచన మృగం' కథా రచయిత.
5. కంప్యూటర్ పరిభాషలో డిఫాల్ట్ వేల్యూ!
6. వయసుడిగిన బ్రహ్మచారికి పోలిక. కాకపోతే నాలుగో అక్షరం కాస్త ముందుకెళ్లింది. 
7. హిందుస్తానీ భాషలో ఆశ్రయము,గతి. 
8. ఆంగ్ల భాషలో వలసరాజ్యం.
9. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించిన మహిళగా గిన్నిసుబుక్‌లో ఎక్కిన తెలుగు వనిత.
12. ఈ నేల విస్తృతమైనదే కాని తలక్రిందలయ్యింది.
13. లంగా ఉన్న ప్రాంతం. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి