...

...

17, జులై 2010, శనివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 17 సమాధానాలు!

ఈ పజిల్‌ను పూరించడానికి ప్రయత్నించిన కంది శంకరయ్య, భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి, వేదుల సుభద్రగారికి అభినందనలు!
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి