...

...

27, జులై 2010, మంగళవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 19


ఆధారాలు: 

అడ్డం: 
1. మురిసే మేఘాలూ, కురిసే రాగాలూ ________ _____ నా గుండెలోనా నీ చూపులే జల్లుగా.... బుల్లెమ్మ బుల్లోడు సినిమాలోని వాన పాట!
3. తొలి పొద్దులో కనిపించే మంచు బిందువు.
5. హెలికాప్టర్లు!
7. నెల నడిమి వెన్నెల హాయి కనబడదు ____ రేయి జిక్కి పాట జయసింహలో!
9. శ్రీశ్రీ పూరించమన్నది. పదబంధప్రహేళిక కాదు :-)
10. ఆత్మస్తుతి చేసుకోవడానికి ఒక జాతీయం.
11. బీరాలు, ప్రగల్భాలు!
14. నలకూబరుడు!
15. ముదితల సింగారంలో మూర్ఖత్వమున్నదా?
16. కఠినముగా అనిపించే మేక!
నిలువు:
1. సుధాముడు. శ్రీకృష్ణుని అత్యంత ప్రియమైన స్నేహితుడు!
2. హిందీలో మనం. ముందు నానాపాటేకర్ ముందు. చివర వాస్కోడిగామా చివర. వెరసి పలు ఆర్భాటములు!
4. కలవరపెట్టు
5. స్వరాజ్యము నా జన్మహక్కు అని చాటినది.
6. యమధర్మరాజు.  
7. నరకబడనిది!
8. వదులు.
9. హరి త్రపము చేత క్లోరోఫిల్ పొందెనా? 
12. లేత ఎండ!
13. కార్యాచరణకు ఇది అవసరమా?
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి