...

...

28, జులై 2010, బుధవారం

అతిథి సత్'కారం'

ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్ గారి కథ అతిథి సత్'కారం' కథాజగత్ లో ప్రకటించాము. చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియపరచండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి