...

...

28, జులై 2010, బుధవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 19 సమాధానాలు!


అడ్డం: 
1. మురిసే మేఘాలూ, కురిసే రాగాలూ ________ _____ నా గుండెలోనా నీ చూపులే జల్లుగా.... బుల్లెమ్మ బుల్లోడు సినిమాలోని వాన పాట!   - కురిసింది వానా
3. తొలి పొద్దులో కనిపించే మంచు బిందువు.  - నీహారిక
5. హెలికాప్టర్లు!  - లోహవిహంగములు
7. నెల నడిమి వెన్నెల హాయి కనబడదు ____ రేయి జిక్కి పాట జయసింహలో! - అమాస
9. శ్రీశ్రీ పూరించమన్నది. పదబంధప్రహేళిక కాదు :-)  - పర్జన్య శంఖం (గర్జించు రష్యా! గాండ్రించు రష్యా! పర్జన్యశంఖం పూరించు రష్యా! - శ్రీశ్రీ)
10. ఆత్మస్తుతి చేసుకోవడానికి ఒక జాతీయం. - డప్పు వాయించు
11. బీరాలు, ప్రగల్భాలు! - డంబాలు
14. నలకూబరుడు! - కుబేర తనయుడు
15. ముదితల సింగారంలో మూర్ఖత్వమున్నదా? - ముదిగారం
16. కఠినముగా అనిపించే మేక! - ముఖవిలుంఠిక
నిలువు:
1. సుధాముడు. శ్రీకృష్ణుని అత్యంత ప్రియమైన స్నేహితుడు! - కుచేలుడు
2. హిందీలో మనం. ముందు నానాపాటేకర్ ముందు. చివర వాస్కోడిగామా చివర. వెరసి పలు ఆర్భాటములు! - నానా హంగామా
4. కలవరపెట్టు - కలత పరచు
5. స్వరాజ్యము నా జన్మహక్కు అని చాటినది. - లోకమాన్య తిలకు
6. యమధర్మరాజు. -  లులాయ వాహనుడు (లులాయము = దున్నపోతు) 
7. నరకబడనిది! - అఖండం
8. వదులు. - సడలు
9. హరి త్రపము చేక్లోరోఫిల్ పొందెనా? - పత్రహరితము
12. లేత ఎండ! - బాలాతపము
13. కార్యాచరణకు ఇది అవసరమా? - ప్రణాళిక
ఈ పజిల్‌ను పూరించడానికి ప్రయత్నించిన చదువరి, భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి, ప్రసీద గార్లకు అభినందనలు!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి