...

...

5, జులై 2010, సోమవారం

వానప్రస్థం

గొర్తి సాయి బ్రహ్మానందం గారి కథ వానప్రస్థం కథాజగత్‌లో ప్రకటింపబడింది. చదివి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి.  
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి