...

...

20, జులై 2010, మంగళవారం

శృంగార కథ!

గుండు సుబ్రహ్మణ్యదీక్షితులు గారు వ్రాసిన కథ పన్నూబోయె పరువూబోయె కథాజగత్‌లో చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి